KINDLE的智慧保护壳入手了。

二手

之前在二手店买到的Kindle Paperwhite 2用了一阵子后,总算把张爱玲的《半生缘》读完。

说到这台Kindle的购买过程也是很神奇,因为是在二手店的玩具部发现的,起初以为只是一台小朋友的写字电脑,那个屏幕实在太像那种印水纸的黑墨了。翻背盖一看到Amazon的字样,发现原来是一部Kindle!急忙收为己有,拿去柜台付钱,竟然是废纸价。当时不同如何使用和设置,只测试了可以充电和屏幕完好,就决定买了,反正价钱不贵,就博一博吧!在二手店寻宝的,都带着冒险家精神啊~

买回来以后,花了一些时间研究如何使用,发现无法登入我的Amazon户口,但参考了网站的教学至少可以把电子书导入Kindle内阅读。过了不久,我尝试登入我英国的Amazon户口,竟然可以了。我甚至还去注册了中国的Amazon户口,但其实都无法连接。基本上,马来西亚用户是无法直接从Amazon网站直接购书。

当我可以登入后,很多功能都可以用了,比如字典和生字本,但字典也是下载了民间自制的字典,而生字本基本上也是只有英文电子书可以记录进去而已,中文书的字汇完全无法记录在生字本内,不过也没关系,可以开启电子书阅读就好了。

一切正常化以后,我发现这个型号的Kindle还可以直接开启网站(刚好有个实验的网站游览器,可以弱弱地开到电子书的网站),并可以直接从网站下载电子书直接存入Kindle里,太好了。这就完全解决了我输入电子书的难题,我大部分都只看中文书,所以能够直接从我要读的中文电子书网站上直接下载电子书然后可以开启阅读,我就很满足了,其他如不能链接社交媒体等这些功能也变得不重要了。

一直以来,我都是用一个包裹行事本的布料书皮来保护这台Kindle,虽然不是什么全新的一台,机身上也早已有刮痕,但既然来到我的手上了,我还是需要爱惜它一阵子。

所以大约上两个星期,就在Shopee买了一个保护壳,想不到那么旧的型号,也可以找到保护壳,而且用了折扣券来买,也不到10块钱。不过也是我的预算之内,总不能花比这台Kindle更高的价钱买一个保护壳吧?

买了之后,就静待寄过来啦~不到11天包裹(如上图)就寄到我的家啦。打开一看,果然就如商品照片那样,品质还不错呢。

尺寸方面感觉应该是对的,事不宜迟,马上拿出我的Kindle Paperwhite 2出来,结果太久没有充电,电池告急!

这个Smart Cover以一个塑料模具装载Kindle Paperwhite 2,然后前后都是比较粗面的材质,略嫌吸油了一点,最近比较热,容易出油,手指都沾满的了脸上的油渍,一不小心就把Smart Cover弄的很油腻,不过用湿布擦一下就可以了。

快快把Kindle Paperwhite 2 装上去,结果一切都完美的结合起来~

太棒了,我要多读几页电子书啦~


Previous
【二手寻宝】找到一个谷歌助理馒头
Next
重新回到Gogetter的生活节奏

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🚐🚐🚐 【书车计划】🚐🚐🚐

谢谢你拜访我的网站,如果你喜欢我写的文字和故事,可以捐赠一些经费让我可以继续到不同的地方去,发掘这个世界上更多美丽的事物。
如果你愿意支持我,在paypal给我小小鼓励,我在这里先说声謝謝你!
 • Photo on 15-07-2022 at 11.00 PM
 • Photo on 14-07-2022 at 10.10 PM
 • Photo on 13-07-2022 at 11.49 PM
 • Photo on 12-07-2022 at 11.15 PM
 • Photo on 11-07-2022 at 11.23 PM
 • Photo on 10-07-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 09-07-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 08-07-2022 at 11.28 PM
 • Photo on 07-07-2022 at 8.49 AM
 • Photo on 06-07-2022 at 7.25 PM
 • Photo on 06-07-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 04-07-2022 at 11.56 PM
 • Photo on 03-07-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 02-07-2022 at 10.02 PM
 • Photo on 01-07-2022 at 12.52 AM
 • Photo on 30-06-2022 at 11.49 PM
 • Photo on 29-06-2022 at 11.36 PM
 • Photo on 28-06-2022 at 10.40 PM
 • Photo on 27-06-2022 at 11.33 PM
 • Photo on 26-06-2022 at 5.25 PM
 • Photo on 25-06-2022 at 11.49 PM
 • Photo on 24-06-2022 at 11.33 PM
 • Photo on 23-06-2022 at 11.24 PM
 • Photo on 22-06-2022 at 11.11 PM
 • Photo on 21-06-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 20-06-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 19-06-2022 at 11.18 PM
 • Photo on 18-06-2022 at 9.05 PM
 • Photo on 17-06-2022 at 11.54 PM
 • Photo on 16-06-2022 at 4.21 PM
 • Photo on 15-06-2022 at 10.32 PM
 • Photo on 14-06-2022 at 11.48 PM
 • Photo on 13-06-2022 at 10.16 PM
 • Photo on 12-06-2022 at 3.18 PM
 • Photo on 11-06-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 09-06-2022 at 3.31 PM
 • Photo on 08-06-2022 at 11.42 PM
 • Photo on 08-06-2022 at 4.51 PM
 • Photo on 07-06-2022 at 11.44 PM
 • Photo 06-05-2022 at 11.40 PM
 • Photo on 05-06-2022 at 10.24 PM
 • Photo on 04-06-2022 at 11.36 PM
 • Photo on 03-06-2022 at 11.31 PM
 • Photo on 02-06-2022 at 6.40 PM
 • Photo on 01-06-2022 at 11.50 PM
 • Photo on 31-05-2022 at 9.40 PM
 • Photo on 30-05-2022 at 11.50 PM
 • Photo on 29-05-2022 at 11.29 PM
 • Photo on 28-05-2022 at 10.55 PM
 • Photo on 27-05-2022 at 11.53 PM
 • Photo on 26-05-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 25-05-2022 at 10.26 PM
 • Photo on 24-05-2022 at 11.04 PM
 • Photo on 23-05-2022 at 5.29 PM
 • Photo on 22-05-2022 at 10.39 PM
 • Photo on 21-05-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 20-05-2022 at 11.04 PM
 • Photo on 19-05-2022 at 9.38 PM
 • Photo on 18-05-2022 at 11.00 PM
 • Photo on 17-05-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 16-05-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 15-05-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 14-05-2022 at 9.44 PM
 • Photo on 13-05-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 12-05-2022 at 8.44 PM
 • Photo on 11-05-2022 at 11.26 PM
 • Photo on 10-05-2022 at 11.32 PM
 • Photo on 09-05-2022 at 6.16 PM
 • Photo on 08-05-2022 at 10.54 PM
 • Photo on 07-05-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 06-05-2022 at 11.06 PM
 • Photo on 05-05-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 05-05-0220 at 10.28 PM
 • Photo on 03-05-2022 at 11.40 PM
 • Photo on 02-05-2022 at 8.40 PM
 • Photo on 01-05-2022 at 11.20 PM
 • Photo on 30-04-2022 at 8.45 PM
 • Photo on 29-04-2022 at 8.23 PM
 • Photo on 28-04-2022 at 11.24 PM
 • Photo on 27-04-2022 at 10.00 PM
 • Photo on 26-04-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 25-04-2022 at 11.03 PM
 • Photo on 24-04-2022 at 9.59 PM
 • Photo on 23-04-2022 at 8.47 PM
 • Photo on 22-04-2022 at 11.03 PM
 • Photo on 21-04-2022 at 11.02 PM
 • Photo on 20-04-2022 at 8.25 PM
 • Photo on 19-04-2022 at 7.26 PM
 • Photo on 18-04-2022 at 10.06 PM
 • Photo on 17-04-2022 at 11.57 PM
 • Photo on 16-04-2022 at 10.47 PM
 • Photo on 15-04-2022 at 11.07 PM
 • Photo on 14-04-2022 at 10.18 PM
 • Photo on 13-04-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 12-04-2022 at 11.48 PM
 • Photo on 11-04-2022 at 11.38 PM
 • Photo on 10-04-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 09-04-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 08-04-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 07-04-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 06-04-2022 at 11.29 PM
 • Photo on 05-04-2022 at 11.41 PM
 • Photo on 03-04-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 02-04-2022 at 11.08 PM
 • Photo on 01-04-2022 at 11.16 PM
 • Photo on 31-03-2022 at 10.20 PM
 • Photo on 30-03-2022 at 9.00 PM
 • Photo on 29-03-2022 at 3.30 PM
 • Photo on 28-03-2022 at 10.55 PM
 • Photo on 27-03-2022 at 10.19 PM
 • Photo on 26-03-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 25-03-2022 at 11.14 PM
 • Photo on 24-03-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 23-03-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 22-03-2022 at 10.22 PM
 • Photo on 21-03-2022 at 10.54 PM
 • Photo on 20-03-2022 at 10.46 PM
 • Photo on 19-03-2022 at 10.07 PM
 • Photo on 18-03-2022 at 11.34 PM
 • Photo on 17-03-2022 at 11.38 PM
 • Photo on 16-03-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 15-03-2022 at 10.35 PM
 • Photo on 14-03-2022 at 11.03 PM
 • Photo on 13-03-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 12-03-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 11-03-2022 at 8.49 PM
 • Photo on 10-03-2022 at 11.10 PM
 • Photo on 09-03-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 08-03-2022 at 11.15 PM
 • Photo on 07-03-2022 at 11.14 PM
 • Photo on 06-03-2022 at 8.00 PM
 • Photo on 05-03-2022 at 10.24 PM
 • Photo on 04-03-2022 at 11.16 PM
 • Photo on 03-03-2022 at 11.53 PM
 • Photo on 02-03-2022 at 11.10 AM
 • Photo on 01-03-2022 at 11.18 PM
 • Photo on 28-02-2022 at 10.29 PM
 • Photo on 27-02-2022 at 8.48 PM
 • Photo on 26-02-2022 at 7.31 PM
 • Photo on 25-02-2022 at 11.02 PM
 • Photo on 24-02-2022 at 18.13 PM
 • Photo on 23-02-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 22-02-2022 at 4.31 PM
 • Photo on 21-02-2022 at 5.29 PM
 • Photo on 20-02-2022 at 10.27 PM
 • Photo on 19-02-2022 at 11.07 PM
 • Photo on 18-02-2022 at 9.49 PM
 • Photo on 17-02-2022 at 11.19 PM
 • Photo on 16-02-2022 at 11.14 PM
 • Photo on 15-02-2022 at 2.14 AM
 • Photo on 14-02-2022 at 10.13 PM
 • Photo on 13-02-2022 at 9.44 PM
 • Photo on 12-02-2022 at 10.44 AM
 • Photo on 11-02-2022 at 11.04 PM
 • Photo on 10-02-2022 at 11.13 PM
 • Photo on 09-02-2022 at 10.43 PM
 • Photo on 09-02-2022 at 11.05 PM
 • Photo on 07-02-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 06-02-2022 at 11.22 PM
 • Photo on 05-02-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 04-02-2022 at 6.35 PM
 • Photo on 03-02-2022 at 11.36 PM
 • Photo on 02-02-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 01-02-2022 at 11.30 PM
 • Photo on 31-01-2022 at 11.20 PM
 • Photo on 30-01-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 29-01-2022 at 11.33 PM
 • Photo on 28-01-2022 at 11.56 PM
 • Photo on 27-01-2022 at 10.34 PM
 • Photo on 26-01-2022 at 11.52 PM
 • Photo on 25-01-2022 at 11.47 PM
 • Photo on 24-01-2022 at 10.34 PM
 • Photo on 22-01-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 22-01-2022 at 11.57 Pm
 • Photo on 21-01-2022 at 11.11 PM
 • Photo on 20-01-2022 at 11.41 PM
 • Photo on 19-01-2022 at 11.50 PM
 • Photo on 18-01-2022 at 10.59 PM
 • Photo on 17-01-2022 at 8.58 PM
 • Photo on 16-01-2022 at 10.09 PM
 • Photo on 15-01-2022 at 9.39 PM
 • Photo on 14-01-2022 at 8.46 PM
 • Photo on 13-01-2022 at 10.10 PM
 • Photo on 12-01-2022 at 11.00 PM
 • Photo on 11-01-2022 at 8.39 PM
 • Photo on 10-01-2022 at 11.07 PM
 • Photo on 09-01-2022 at 11.06 PM
 • Photo on 08-01-2022 at 11.05 PM
 • Photo on 07-01-2022 at 11.54 PM
 • Photo on 06-01-2022 at 11.41 PM
 • Photo on 05-01-2022 at 10.36 AM
 • Photo on 04-01-2022 at 12.15 PM
 • Photo on 03-01-2022 at 8.21 PM
 • Photo on 02-01-2022 at 10.31 AM
 • Photo on 01-01-2022 at 11.39 PM
Powered by 12Go system
Free counters!

RSS STYLOMILO.NET

 • 在 Hin Bus Depot 艺廊感受 negaraku 家国情怀。
  这次的展览从2024年7月13日开始至8月11日,在标志性的文创艺术馆兴巴士艺廊(Hin Bus Depot-Exhibition Space)展出,入场免费。 The post 在 Hin Bus Depot 艺廊感受 negaraku 家国情怀。 appeared first on STYLOMILO.NET.
 • Samsung Galaxy Unpacked July 2024:Galaxy AI Is Here
  三星将于马来西亚时间7月10日晚间9点,于经典文化荟萃与潮流趋势交汇之都–法国巴黎举办Galaxy Unpacked,此处将成为三星展示顶尖创新科技的完美舞台。 发表会将同步于马来西亚三星官方网站、 马来西亚三星脸书专页、马来西亚三星 Instagram、马来西亚三星新闻中心与三星官方YouTube频道进行直播,敬邀参与。 The post Samsung Galaxy Unpacked July 2024:Galaxy AI Is Here appeared first on STYLOMILO.NET.
 • SAMSUNG 以人为本:混合式AI开创崭新契机
  SAMSUNG 深信,混合式为最实用也最可靠的解决方式,其不仅能满足上述所有需求,亦是成就三星领先地位的主因。三星智慧终端AI不仅拥有即时回应能力,更能确保隐私防护滴水不漏,致力打造符合使用者日常所需的多元功能,展现云端AI的多样面貌。。 The post SAMSUNG 以人为本:混合式AI开创崭新契机 appeared first on STYLOMILO.NET.