i-Citra 常见问题 FAQ

意见

Bayaran sebanyak RM1000 sebulan untuk tempoh sehingga 5 bulan tertakluk kepada baki simpanan atau minimum RM50.
视乎会员的公积金存款余额而定,每个月发放的款项至少RM50,或最高数额为RM5000长达5个月。

常见问题

第1题

Q1. Mengapakah Pengeluaran i-Citra diperkenalkan?
问题1. 为何设立i-Citra公积金提款计划?

A1.
Pengeluaran i-Citra diperkenalkan untuk memberi kemudahan kewangan tambahan kepada ahli yang terkesan akibat PKP bagi memenuhi keperluan asas untuk kelangsungan hidup mereka.

答案1.
设立i-Citra公积金提款计划主要是要为那些受到限行令影响的会员提供现金周转,以便他们可以应付生活上所需的一切开销。

第2题

Q2. Siapakah yang layak memohon?
问题2. 谁有资格申请?

A2.
1. Ahli KWSP yang berumur 55 tahun ke bawah, termasuk bukan warganegara dan pemastautin tetap; dan;
2. Mempunyai jumlah simpanan sekurang-kurangnya RM150 dalam Akaun KWSP pada tarikh permohonan.

答案2.
1. 55岁以下的公积金会员,包括非公民及永久居民,以及;
2. 于提出申请日期之际,公积金户口存款余额至少有RM150。

第3题

Q3. Bolehkah ahli yang merupakan anggota perkhidmatan awam dan berada dalam skim perkhidmatan berpencen memohon i-Citra?
问题3. 身为加入了公共服务退休金计划的公务员的公积金会员可以申请i-Citra公积金提款计划吗?

A3.
Anggota perkhidmatan awam boleh memohon i-Citra. Walau bagaimanapun, mereka berkemungkinan akan berdepan dengan risiko menggunakan syer kerajaan yang perlu dikembalikan kepada kerajaan kelak.

答案3.
公务员可以申请i-Citra公积金提款计划。无论如何,他们或许会面对到动用需要在未来归还政府缴付的公积金份额之风险。

第4题

Q4. Berapakah amaun pengeluaran yang layak dikeluarkan?
问题4. 请问可以提取多少公积金存款?

A4.
1. Amaun kelayakan pengeluaran adalah sehingga maksimum RM5,000.
2. Bayaran bulanan akan dibuat sehingga lima (5) bulan.
3. Bayaran yang ditetapkan adalah RM1,000 sebulan atau tertakluk kepada jumlah baki simpanan.
4. Bayaran minimum adalah RM50
5. Meninggalkan baki sekurang-kurangnya RM100 dalam Akaun 1
6. Amaun kelayakan pengeluaran adalah berdasarkan jumlah simpanan ahli pada tarikh permohonan diproses setelah ditolak bayaran i-Sinar yang akan datang (jika ada)
Ilustrasi bayaran amaun pengeluaran seperti di bawah:

答案4.
1. 可提取的款项数额最多RM5000。
2. 款项会以5个月分期发放。
3. 款项以固定每个月发放RM1000,或视乎公积金的存款余额而制定。
4. 最低发放数额为RM50。
5. 公积金会员第一户口(Akaun 1 )余额必须至少要有RM100。
6. 获批准的可提取款项数额会以申请日期时扣除未来i-Sinar提取款项后的公积金会员户口余额总数作为标准。
以下款项发放图标可供参考:

Senario 1
(情景1)
Senario 2
(情景2)
Senario 3
(情景3)
Senario 4
(情景4)
Amaun Kelayakan (RM)
符合资格的数额(RM)
5,0004,5153,030947
Bayaran Pertama (RM)
第一次发放(RM)
1,0001,0001,000940
Bayaran Kedua (RM)
第二次发放(RM)
1,0001,0001,000
Bayaran Ketiga (RM)
第三次发放(RM)
1,0001,0001,000
Bayaran Keempat (RM)
第四次发放(RM)
1,0001,000
Bayaran Kelima (RM)
第五次发放(RM)
1,000510

第5题

Q5. Bagaimanakah penggunaan simpanan Akaun 2 dan Akaun 1 bagi pembayaran i-Citra?

A5.
Bayaran i-Citra akan menggunakan sepenuhnya simpanan dalam Akaun 2 terlebih dahulu. Sekiranya ia tidak mencukupi, simpanan dalam Akaun 1 akan digunakan.

Ilustrasi penggunaan Simpanan Akaun 2 & 1 seperti di bawah;

Senario 1Senario 2Senario 3
Baki Akaun 1 (RM)20,00020,00020,000
Baki Akaun 2 (RM)7,0003,0000
Amaun Kelayakan (RM)5,0005,0005,000
Amaun Pengeluaran Daripada:
Akaun 2 (RM)5,0003,0000
Akaun 1 (RM)02,0005,000

第6题

Q6. Mengapakah amaun maksimum i-Citra dihadkan kepada RM5,000 sahaja?
问题6. 为何i-Citra最高提款数额限制于RM5000?

A6.
Amaun maksimum RM5,000 bertujuan membantu ahli untuk menampung kelangsungan hidup dengan mengimbangi keperluan simpanan persaraan.
答案6.
最高提款数额限制于RM5000的目的是为了帮助会员可继续正常生活之余亦可以均衡公积金存款的需要。

第7题

Q7. Mengapakah ahli perlu mengekalkan simpanan minimum di dalam Akaun 1 sebanyak RM100?
问题7. 为何公积金会员必须维持公积金第一户口(Akaun 1)的RM100最低公积金存款数额?

A7.
Simpanan minimum RM100 perlu dikekalkan dalam Akaun 1 agar dapat mengekalkan status sebagai ahli KWSP。
答案7.
公积金第一户口(Akaun 1)必须维持RM100最低公积金存款数额,以便可以持续保持公积金会员身份。

第8题

Q8. Bilakah permohonan i-Citra boleh dibuat?
问题8. 何时可以申请i-Citra公积金提款计划

A8.
Permohonan boleh dibuat mulai 12Julai 2021 hingga 30 September 2021.
答案8.
申请开放期限从2021年7月12日至2021年9月30日。

第9题

Q9 Bagaimanakah cara untuk memohon Pengeluaran i-Citra?
问题9. 如何申请i-Citra公积金提款计划

A9.
Permohonan hanya secara dalam talian melalui portal i-Citra Online. Bagaimanapun, portal ini hanya boleh diakses bermula 12 Julai 2021.
答案9.
i-Citra公积金提款计划只能通过i-Citra Onlin网站(icitra.kwsp.gov.my)提出申请。尽管如此,这个网站于2021年7月12日才会上线。

第10题

Q10. Bolehkah ahli memohon i-Citra sekiranya telah memohon i-Lestari dan i-Sinar?
问题10. 曾申请过i-Lestari及i-Sinar的公积金会员可以申请i-Citra公积金提款计划吗?

A10.
Boleh, tertakluk kepada kelayakan seperti yang dinyatakan dalam Soalan 2.
答案10.
可以,只要申请人符合答案2所提出的资格条件。

第11题

Q11. Bilakah bayaran i-Citra mula dibuat?
问题11. i-Citra公积金提款计划何时开始发放款项?

A11.
Bayaran bagi permohonan yang dibuat pada bulan Julai dijangka dibayar bermula bulan Ogos 2021.
答案11.
i-Citra公积金提款计划预计在2021年8月开始发放款项于2021年7月成功申请的公积金会员。

第12题

Q12. Bagaimanakah pembayaran i-Citra akan dibuat kepada ahli?

A12.
Bayaran bagi Pengeluaran i-Citra akan dibayar secara pengkreditan terus ke dalam akaun bank ahli.
Pastikan syarat-syarat di bawah dipenuhi bagi memastikan urusan pembayaran i-Citra berjalan lancar.

Akaun bank simpanan atau semasa.
Akaun bank masih aktif.
Akaun bank di atas nama ahli sendiri (bukan akaun bersama/ syarikat).

Sekiranya ahli tidak mempunyai akaun bank (berstatus muflis), ahli boleh memohon pembayaran i-Citra secara Arahan Bayaran ketika membuat permohonan di portal i-Citra Online.

Bagaimanapun, pembayaran i-Citra melalui kaedah Arahan Bayaran akan mengambil masa dan ahli perlu hadir ke cawangan pilihan bagi urusan pengambilan Arahan Bayaran tersebut.

第13题

Q13. Bayaran bulanan i-Citra akan terhenti sekiranya;

A13.
1. Ahli yang memohon mencapai umur 55 tahun; atau
2. Terdapat apa-apa pengeluaran penuh diluluskan (contoh: Pengeluaran Hilang Upaya, Meninggalkan Negara, Kematian dan lain-lain); atau
3. Ahli membuat pembatalan i-Citra

第14题

Q14. Bolehkah ahli membatalkan permohonan i-Citra?

A14.
Boleh. Ahli boleh membatalkan permohonan setelah diluluskan dan bayaran seterusnya akan dihentikan.
Permohonan semula tidak dibenarkan.

第15题

Q15. Bolehkah amaun Pengeluaran i-Citra dipinda?

A15.
Ahli tidak dibenarkan membuat pindaan amaun selepas permohonan dibuat.

第16题

Q16. Apakah yang akan berlaku kepada caruman bulanan ahli selepas bayaran Pengeluaran i-Citra tamat?

A16.
Sekiranya amaun Pengeluaran i-Citra menggunakan simpanan daripada Akaun 1, semua caruman baharu akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam Akaun 1 sehingga mencukupi amaun yang telah dikeluarkan.
Setelah itu, caruman ahli akan kembali seperti biasa (70% ke dalam Akaun 1 dan 30% ke dalam Akaun 2).
Rasional bagi mengisi semula simpanan di dalam Akaun 1 adalah untuk memastikan ahli mempunyai simpanan selepas persaraan.

第17题

Q17. Adakah bayaran Pengeluaran i-Citra diberi keutamaan berbanding dengan lain-lain pengeluaran?

A17.
Ya, bayaran i-Citra diberikan keutamaan berbanding bayaran pengeluaran lain.
Bagaimanapun, sekiranya ahli juga menerima pembayaran Pengeluaran i-Sinar dan Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan, bayaran pengeluaran ini akan diberikan keutamaan.

第18题

Q18. Bolehkah simpanan dalam Akaun Emas digunakan untuk Pengeluaran i-Citra?
问题18. 乐龄户口的存款可以作为i-Citra公积金提款计划的款项提取吗?

A18.
Simpanan Akaun Emas tidak boleh digunakan untuk Pengeluaran i-Citra.
Akaun Emas merupakan caruman ahli selepas umur 55 tahun. Ahli layak untuk mengeluarkan Simpanan tambahan ini setelah berumur 60 tahun. Ini bertujuan untuk memastikan kecukupan simpanan persaraan ahli pada waktu tersebut.
答案18.
乐龄户口无法申请i-Citra公积金提款计划
乐龄户口是会员们55岁以后的存款储蓄户口。会员到了60岁才有资格提取这额外储蓄。这是为了确保会员在60岁以后有足够的退休金供生活之用。

第19题

Q19. Bagaimanakah ahli boleh menyemak jumlah simpanan KWSP mereka?
问题19. 公积金会员如何检查自己的公积金存款余额?

A19.
Ahli boleh menyemak jumlah simpanan mereka melalui:
1. i-Akaun (Ahli)
2. Aplikasi mudah alih i-Akaun
3. Kios KWSP (termasuk kios KWSP di premis pihak ketiga)
答案19.
公积金会员可以通过以下方式查询自己的公积金存款余额:
1. i-Akaun (需以公积金会员身份登录公积金会员专属网站
2. i-Akaun手机应用程式
3. KWSP特设咨询柜台(包括在第三方范围内的KWSP特设咨询柜台)

第20题

Q20. Bagaimanakah ahli boleh menyemak status terkini permohonan i-Citra?

A20.
Ahli boleh menyemak status permohonan i-Citra melalui:
1. Menu Semak Status Permohonan di i-Citra Online; atau
2. Menu Pengeluaran > Sejarah Pengeluaran di i-Akaun (Ahli)

第21题

Q21. Rujuk saluran berikut untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berkenaan Pengeluaran i-Citra:
问题21. 若有任何疑问或欲知更多有关i-Citra公积金提款计划的详情,可以通过以下管道:

A21.
1. Laman web rasmi KWSP di pautan www.kwsp.gov.my
2. Ask ELYA di laman web rasmi KWSP
3. Media sosial rasmi KWSP (Facebook | Twitter | Instagram)
4. Hotline i-Citra di talian 03-8922 4848
答案21.
1. 公积金局的官方网站 www.kwsp.gov.my
2. 公积金局的官方网站上的Ask ELYA助理
3. 公积金局的社交媒体账户 (Facebook | Twitter | Instagram)
4. i-Citra公积金提款计划的热线 03-8922 4848

免责声明:中文版的问答纯粹作为个人参考,一切最新的正确资料皆以i-Citra公积金提款计划官方网站为准。


Previous
【6月30日】宅日誌:相机的配件到手。
Next
BPR Tambahan RM100进账了!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🚐🚐🚐 【书车计划】🚐🚐🚐

谢谢你拜访我的网站,如果你喜欢我写的文字和故事,可以捐赠一些经费让我可以继续到不同的地方去,发掘这个世界上更多美丽的事物。
如果你愿意支持我,在paypal给我小小鼓励,我在这里先说声謝謝你!
 • Photo on 15-07-2022 at 11.00 PM
 • Photo on 14-07-2022 at 10.10 PM
 • Photo on 13-07-2022 at 11.49 PM
 • Photo on 12-07-2022 at 11.15 PM
 • Photo on 11-07-2022 at 11.23 PM
 • Photo on 10-07-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 09-07-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 08-07-2022 at 11.28 PM
 • Photo on 07-07-2022 at 8.49 AM
 • Photo on 06-07-2022 at 7.25 PM
 • Photo on 06-07-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 04-07-2022 at 11.56 PM
 • Photo on 03-07-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 02-07-2022 at 10.02 PM
 • Photo on 01-07-2022 at 12.52 AM
 • Photo on 30-06-2022 at 11.49 PM
 • Photo on 29-06-2022 at 11.36 PM
 • Photo on 28-06-2022 at 10.40 PM
 • Photo on 27-06-2022 at 11.33 PM
 • Photo on 26-06-2022 at 5.25 PM
 • Photo on 25-06-2022 at 11.49 PM
 • Photo on 24-06-2022 at 11.33 PM
 • Photo on 23-06-2022 at 11.24 PM
 • Photo on 22-06-2022 at 11.11 PM
 • Photo on 21-06-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 20-06-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 19-06-2022 at 11.18 PM
 • Photo on 18-06-2022 at 9.05 PM
 • Photo on 17-06-2022 at 11.54 PM
 • Photo on 16-06-2022 at 4.21 PM
 • Photo on 15-06-2022 at 10.32 PM
 • Photo on 14-06-2022 at 11.48 PM
 • Photo on 13-06-2022 at 10.16 PM
 • Photo on 12-06-2022 at 3.18 PM
 • Photo on 11-06-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 09-06-2022 at 3.31 PM
 • Photo on 08-06-2022 at 11.42 PM
 • Photo on 08-06-2022 at 4.51 PM
 • Photo on 07-06-2022 at 11.44 PM
 • Photo 06-05-2022 at 11.40 PM
 • Photo on 05-06-2022 at 10.24 PM
 • Photo on 04-06-2022 at 11.36 PM
 • Photo on 03-06-2022 at 11.31 PM
 • Photo on 02-06-2022 at 6.40 PM
 • Photo on 01-06-2022 at 11.50 PM
 • Photo on 31-05-2022 at 9.40 PM
 • Photo on 30-05-2022 at 11.50 PM
 • Photo on 29-05-2022 at 11.29 PM
 • Photo on 28-05-2022 at 10.55 PM
 • Photo on 27-05-2022 at 11.53 PM
 • Photo on 26-05-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 25-05-2022 at 10.26 PM
 • Photo on 24-05-2022 at 11.04 PM
 • Photo on 23-05-2022 at 5.29 PM
 • Photo on 22-05-2022 at 10.39 PM
 • Photo on 21-05-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 20-05-2022 at 11.04 PM
 • Photo on 19-05-2022 at 9.38 PM
 • Photo on 18-05-2022 at 11.00 PM
 • Photo on 17-05-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 16-05-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 15-05-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 14-05-2022 at 9.44 PM
 • Photo on 13-05-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 12-05-2022 at 8.44 PM
 • Photo on 11-05-2022 at 11.26 PM
 • Photo on 10-05-2022 at 11.32 PM
 • Photo on 09-05-2022 at 6.16 PM
 • Photo on 08-05-2022 at 10.54 PM
 • Photo on 07-05-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 06-05-2022 at 11.06 PM
 • Photo on 05-05-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 05-05-0220 at 10.28 PM
 • Photo on 03-05-2022 at 11.40 PM
 • Photo on 02-05-2022 at 8.40 PM
 • Photo on 01-05-2022 at 11.20 PM
 • Photo on 30-04-2022 at 8.45 PM
 • Photo on 29-04-2022 at 8.23 PM
 • Photo on 28-04-2022 at 11.24 PM
 • Photo on 27-04-2022 at 10.00 PM
 • Photo on 26-04-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 25-04-2022 at 11.03 PM
 • Photo on 24-04-2022 at 9.59 PM
 • Photo on 23-04-2022 at 8.47 PM
 • Photo on 22-04-2022 at 11.03 PM
 • Photo on 21-04-2022 at 11.02 PM
 • Photo on 20-04-2022 at 8.25 PM
 • Photo on 19-04-2022 at 7.26 PM
 • Photo on 18-04-2022 at 10.06 PM
 • Photo on 17-04-2022 at 11.57 PM
 • Photo on 16-04-2022 at 10.47 PM
 • Photo on 15-04-2022 at 11.07 PM
 • Photo on 14-04-2022 at 10.18 PM
 • Photo on 13-04-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 12-04-2022 at 11.48 PM
 • Photo on 11-04-2022 at 11.38 PM
 • Photo on 10-04-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 09-04-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 08-04-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 07-04-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 06-04-2022 at 11.29 PM
 • Photo on 05-04-2022 at 11.41 PM
 • Photo on 03-04-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 02-04-2022 at 11.08 PM
 • Photo on 01-04-2022 at 11.16 PM
 • Photo on 31-03-2022 at 10.20 PM
 • Photo on 30-03-2022 at 9.00 PM
 • Photo on 29-03-2022 at 3.30 PM
 • Photo on 28-03-2022 at 10.55 PM
 • Photo on 27-03-2022 at 10.19 PM
 • Photo on 26-03-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 25-03-2022 at 11.14 PM
 • Photo on 24-03-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 23-03-2022 at 11.44 PM
 • Photo on 22-03-2022 at 10.22 PM
 • Photo on 21-03-2022 at 10.54 PM
 • Photo on 20-03-2022 at 10.46 PM
 • Photo on 19-03-2022 at 10.07 PM
 • Photo on 18-03-2022 at 11.34 PM
 • Photo on 17-03-2022 at 11.38 PM
 • Photo on 16-03-2022 at 11.45 PM
 • Photo on 15-03-2022 at 10.35 PM
 • Photo on 14-03-2022 at 11.03 PM
 • Photo on 13-03-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 12-03-2022 at 11.55 PM
 • Photo on 11-03-2022 at 8.49 PM
 • Photo on 10-03-2022 at 11.10 PM
 • Photo on 09-03-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 08-03-2022 at 11.15 PM
 • Photo on 07-03-2022 at 11.14 PM
 • Photo on 06-03-2022 at 8.00 PM
 • Photo on 05-03-2022 at 10.24 PM
 • Photo on 04-03-2022 at 11.16 PM
 • Photo on 03-03-2022 at 11.53 PM
 • Photo on 02-03-2022 at 11.10 AM
 • Photo on 01-03-2022 at 11.18 PM
 • Photo on 28-02-2022 at 10.29 PM
 • Photo on 27-02-2022 at 8.48 PM
 • Photo on 26-02-2022 at 7.31 PM
 • Photo on 25-02-2022 at 11.02 PM
 • Photo on 24-02-2022 at 18.13 PM
 • Photo on 23-02-2022 at 10.23 PM
 • Photo on 22-02-2022 at 4.31 PM
 • Photo on 21-02-2022 at 5.29 PM
 • Photo on 20-02-2022 at 10.27 PM
 • Photo on 19-02-2022 at 11.07 PM
 • Photo on 18-02-2022 at 9.49 PM
 • Photo on 17-02-2022 at 11.19 PM
 • Photo on 16-02-2022 at 11.14 PM
 • Photo on 15-02-2022 at 2.14 AM
 • Photo on 14-02-2022 at 10.13 PM
 • Photo on 13-02-2022 at 9.44 PM
 • Photo on 12-02-2022 at 10.44 AM
 • Photo on 11-02-2022 at 11.04 PM
 • Photo on 10-02-2022 at 11.13 PM
 • Photo on 09-02-2022 at 10.43 PM
 • Photo on 09-02-2022 at 11.05 PM
 • Photo on 07-02-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 06-02-2022 at 11.22 PM
 • Photo on 05-02-2022 at 11.39 PM
 • Photo on 04-02-2022 at 6.35 PM
 • Photo on 03-02-2022 at 11.36 PM
 • Photo on 02-02-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 01-02-2022 at 11.30 PM
 • Photo on 31-01-2022 at 11.20 PM
 • Photo on 30-01-2022 at 11.59 PM
 • Photo on 29-01-2022 at 11.33 PM
 • Photo on 28-01-2022 at 11.56 PM
 • Photo on 27-01-2022 at 10.34 PM
 • Photo on 26-01-2022 at 11.52 PM
 • Photo on 25-01-2022 at 11.47 PM
 • Photo on 24-01-2022 at 10.34 PM
 • Photo on 22-01-2022 at 11.43 PM
 • Photo on 22-01-2022 at 11.57 Pm
 • Photo on 21-01-2022 at 11.11 PM
 • Photo on 20-01-2022 at 11.41 PM
 • Photo on 19-01-2022 at 11.50 PM
 • Photo on 18-01-2022 at 10.59 PM
 • Photo on 17-01-2022 at 8.58 PM
 • Photo on 16-01-2022 at 10.09 PM
 • Photo on 15-01-2022 at 9.39 PM
 • Photo on 14-01-2022 at 8.46 PM
 • Photo on 13-01-2022 at 10.10 PM
 • Photo on 12-01-2022 at 11.00 PM
 • Photo on 11-01-2022 at 8.39 PM
 • Photo on 10-01-2022 at 11.07 PM
 • Photo on 09-01-2022 at 11.06 PM
 • Photo on 08-01-2022 at 11.05 PM
 • Photo on 07-01-2022 at 11.54 PM
 • Photo on 06-01-2022 at 11.41 PM
 • Photo on 05-01-2022 at 10.36 AM
 • Photo on 04-01-2022 at 12.15 PM
 • Photo on 03-01-2022 at 8.21 PM
 • Photo on 02-01-2022 at 10.31 AM
 • Photo on 01-01-2022 at 11.39 PM
Powered by 12Go system
Free counters!

RSS STYLOMILO.NET

 • 【 Aesthetic Medicine 】初探 Dr. Chong Clinic 和 DC Body 新分店。
  创立短短的8年时间,DC HEALTHCARE 集团从位于吉隆坡甲洞的第一家 Dr. Chong Clinic 起家,到今天拥有17家美容医学美容诊所和4家DC Body分店,一直都秉持着提供优质专业医疗保健与美容服务的可及性,让更多人可享受到专业服务。 The post 【 Aesthetic Medicine 】初探 Dr. Chong Clinic 和 DC Body 新分店。 appeared first on STYLOMILO.NET.
 • 【 Canon 】佳能正在开发EOS R系统首款旗舰机型EOS R1
  Canon 宣布目前正在开发全画幅专微相机,并将作为采用RF卡口的EOS R系统首款旗舰机型,计划将于2024年内上市。Canon EOS R1是一款面向专业人士的专微相机,汇集了佳能的前沿技术,同时拥有强大性能与旗舰机型所寻求的高耐用性和可靠性。 The post 【 Canon 】佳能正在开发EOS R系统首款旗舰机型EOS R1 appeared first on STYLOMILO.NET.
 • SAMSUNG 宣示三星人工智能电视新纪元的降临。
  马来西亚三星电子推出开创性的人工智能电视系列,包括最新的 Neo QLED 8K 和 4K 以及 OLED 电视。凭借尖端技术和创新功能,三星最新的人工智能电视将重新定义智能观看。 The post SAMSUNG 宣示三星人工智能电视新纪元的降临。 appeared first on STYLOMILO.NET.